Per 1 januari 2022 werken Psychiatrie Noord en Bewust Gezond gezamenlijk verder onder de naam Psychiatrie Noord. U wordt daarom nu doorverwezen naar de website van Psychiatrie Noord.

As of January 1, 2022, Psychiatrie Noord and Bewust Gezond will continue to work together under the name Psychiatrie Noord. You are therefore now referred to the website of Psychiatrie Noord.